Danışmanlık

Performans görüntüsü ve Prosedür

Gayrimenkul yaşam döngüsü uzun süreden beri yatırımcıların, finansal kurumların ve operatörlerin için önemilidir. Bu perspektif değişikliği – sadece inşaat yatırım maliyetlerine bakmamak – nedeni, gayrimenkul maliyetlerinin kullanımı ilk yatırımdan birçok daha pahalı olabilir. Gayrimenkulun uzun vadeli baktigimizda cok daha değerli oldunuğuna inaniyoruz.

Bizim yatırımcıların hizmet ve kullanıcı bileşenleri gayrimenkulün tüm yaşam döngüsünü kapsamaktadır ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyum sağlar.

Bu nedenle, aşağıda belirtilen çalışma hizmetleri sadece örnek olarak anlaşılabilir.

Hizmetlerimiz örneğin, fizibilite çalışmalar projelerin canlandırılması veya yeni gelişmesi için, proje tanımı ve uygulama, kontrol/izleme yatırımcılar ve bankalar için ve kullanıcılar için talep ve üretim planlaması.

Fizibilite Çalışmaları

Özellikler ve Uygulama

Fizibilite çalışmalarının amacı objektif, metodik yapılandırılmış ve teknik olarak sağlam bir temele karar verme için hazırlanır. Ne olursa olsun, mevcut bir arsa için ekonomik açıdan kullanım konsepti geliştirilmesi ya da optimum bir arazi için proje fikri araniyorsa, aşağıdaki noktalar genellikle bizim fizibilite çalışmaların bir parçasıdır:

  • piyasa-/site analizi ve –tahmin (makro, mezo ve mikro sitesi) sert ve yumuşak faktörleri dikkate alarak yarar bağlamında analize
  • piyasa araştırması ve analizi (tüketiciler / müşteriler ve rakiplerin teklifleri)
  • ürün konseptlerin geliştirilmesi, fonksiyonel alan ve ekipman programları da dahil olmak üzere
  • ön tasarım konsepti, yani creative hedefleri gerçekleştirmek
  • yatırım ve karlılık analizi
  • risk analizi


Sonuçlar bir karar modelinde özetlenilir ve müşterilerimize bir temel olarak projenin kararını (devamı veya çıkışı) gösterir.

Yatırımcılar ve Bankalar için kontrol / izleme

Özellikler ve Uygulama

Inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde yatırımcı bilgilerin tarafından büyük kontrol ve güvenlik, proje bütçesinin uyum ile ilgili yürütülmesi, ihtiyaçları var. Bu proje yönetimi, Işletme sahibinden görevlendiren, farklı hedef nedeniyle temin edilemez.

Kontrol/hizmet izleme amacı eşlik eden kontrol fonksiyonudur. Belirlenen proje ihtiyaçları (zaman, maliyet, kalite) kontrol/hizmet izlemenin bir parçasıdır. Herhangi bir sapmada, trend analizi ile raporlanır ve haftalık, aylık veya sabit gerektiği gibi, sabit oluşturulur. Ayrıca istemci öneriler alır, bu öneriler müdahale kolaylaştırır.

Raporlama sisteminin yapısı müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanılır. Bu nedenle, raporlar örneğin 3D raporlama ile, internet üzerinde bir korunan alan içinde, desteklenilir. Ama tabii, geleneksel kağıt şeklinde`de sağlanabilir.

"Site Kontrol Raporlama Sistemi (SIRS)" ile müşterilerimiz üç boyutlu bir inşaat sürec belgesini alır. Burada raporlar, günlükler ve fotoğraf belgeleri, farklı aşamaları gösterir ve görsel olarak atanır. Inşaat projesinin tamamlanması sırasında ve sonrasında kullanıcı tam belgelerine sahiptir ve aynı zamanda 3D bina modelini kullanma hakkındadır.

Ihtiyaç Planlama / Üretim Planlama

Özellikler ve Uygulama

Gerektiği Planlamada kullanıcının geleceği ihtiyaçları kantitatif ve kalitatif olarak tarif edilecektir. Burada, kullanıcı aynı anda kiracı`da yatırımcı`da olabilir.

Gerektiği Planlamada benzersiz bir hedef oluşturulur, bu tüm proje aşamaları için paralel geçer, özellikle inşaat sırasında mimar ve mühendisler için. Bu şekilde tanımlanan şartları yarışmaların yürütülmesinde kriter olarak kullanılabilir.

Ayrıca sizi ofis ve üretim planlama gelişiminde destekliyoruz. Her ikisi iş ve üretim süreçleri tarafından belirlenir, bunları kapsamlı bir şekilde analize ediyoruz.