Proje yönetimi

Performans görüntüsü ve Prosedür

Birçok ülkede, şirketlerin gayrimenkul projelerine proje yönetimi açısından kontrol edilir. Hizmetleri kapsamında ile ilgili olarak, ancak farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bizim için proje başarıyla tamamlanmış olması önemlidir. Bizim hizmet portföyü, size göre düzenliyoruz.

Bu tür projelerde "inşaat ve gayrimenkul sektöründe proje yöneticisi Alman Derneği (OKT)" önerileri kullaniyoruz.

Maliyetler

Bir inşaat projesinin zamanında tamamlanması, yaratıcı ve fonksiyonel hedeflerin yerine getirilmesi , özellikle yatırım maliyetleri ve gelen sonraki kullanım maliyetleri en ön pilandadır. Maliyet yönetimi ilk planlama kararlarından itibaren monte edilmelidir, çünkü projenin erken aşamalarında planlama kararları tarafından zaten maliyetinin büyük bir kısmı daha sonra belirlenecektir.

KVL planlama kararlarını desteklemek için her zaman modern tekniklerini kullanır. Tabi ki, biz`de DIN 276 geleneksel yöntemini kullaniyoruz.

Planlama aşamasında ve aynı zamanda yürütme sırasında, hedef kontrol önlemleri başlatmak için erken bir aşamada maliyet değişimleri tespit edebilen bir tasdik yöntemini kullanıyoruz.

Tarihler

Sadece planlama, yapı kabuğu ve genleşme paralel halinde elde edilebilinirse, Inşaatın hızlı bitmesi garantilebilinir. Bu bilinçli bir planlama - projenin başından itibaren - gerektirir.

Önceden belirlenen aralıklarla, size projenin mevcut durumu hakkında rapor verilecektir. Burada en son yöntem ve yazılım ürünlerni kullanıyoruz.

Kalite

Aşağıdaki cümle, gayrimenkul projelerinin kalitesini açıklar:

„Quality is what the customer says it is“. Yer, dizayn ve özelliği müşteri için önemli bir rol oynar. Bu gereklilikleri yerine getirilmesi gerekir.

Biz otomotiv sektöründe kullanan Kalite Fonksiyon Göçerimi gibi modern yöntemlerle çalişiyoruz. Belirlenen kalite standartlarının uygulanmasını projenin süreç içinde incelenilir.

Organizasyon / Koordinasyon

Ana görevi projenin koordinasyonu ve böylece niyetleri, eylemleri, görevleri ve faaliyetleri sistematik uygulamak, maksat ekonomik yoluyla proje başarısı sağlamak.

Biz proje yapısı ve ilgili strateji belirlenmesinde tavsiye ederiz. Inşaat hizmetleri bireysel esnaf verilir örneğin, ya da genel bir müteahhit veya genel yükleniciye verilir. Bununla igili hizmet profilleri sizin icin düzenliyebiliriz.

Proje ve organizasyon kılavuzlar aracılığıyla rasyonel iş akışlarını ve karar alma süreçleri alabilirsiniz. Ayrıca web tabanlı proje alanları kullaniyoruz ve yönetiyoruz. Bu etkili yöntem projelerin başarıyla yürütülmesine izin verir.

Ek Hizmetler

Klasik alanların (zaman, maliyet ve kalite) yanında, yanı sırada aşağıdaki alanlarda ek hizmetler sunuyoruz:

  • Değişim Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Kaynak Yönetimi
  • Süreç Yönetimi

Projektcontrolling

Yatırımcı proje yönetimi ile temsil edilir. Ayrıca, diğer proje katılımcılarıda, bankalar ya da gelecekte kullanıcılar bilgi ve kontrol ihtiyaçını duyabilir.

Proje hedefleri sağlamak için, planlama ve yürütme için bağımsız proje ile ilgili kontroller yapıyoruz. Elde edilen sonuçlar raporlara yazıyoruz. Raporlardaki öneriler, sözleşmede kararlaştırılan proje hedeflerine ulaşılması için önemlidir.